ติดต่อเรา

สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน สามารถตรวจสอบได้ที่หน้า “คำถามที่พบบ่อย” ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถามกันเข้ามาบ่อยที่สุด พร้อมคำตอบ แต่หากยังคงมีคำถามใด ๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา โดยระบุชื่อ สนามแข่งขัน และเหตุผลในการติดต่อมาได้ทาง

14 + 12 =

ศูนย์บริการลูกค้า

Blacklight Run Thailand

อีเมล์: enquiry@blacklightrun.in.th

โทร: 62749868

ผู้สนับสนุน

อีเมล์: sponsorship@blacklightrun.in.th

โทร: 62749868

คำถามของสื่อมวลชน

อีเมล์: enquiry@blacklightrun.in.th

โทร: 62749868

ผู้สนับสนุนหลัก

ผู้จัดการแข่งขัน